Használati szabályok


Általános felhasználási feltételek és a weboldalhasználók feltételei

1 Alapvető rendelkezések

1.1 A weboldal üzemeltetője természetes személy, vállalkozó Autoblink (a továbbiakban: Operátor, Autoblink). Az üzemeltető az “autoblink.sk” domain név tulajdonosa, és a weboldalhoz, annak összetevőihez és funkcionális elemeihez kapcsolódó jogok tulajdonosa. Az üzemeltető üzemelteti az oldalt, és felelős a helyszín működéséért és működéséért, és használja a hirdetési területet.

1.2 Az autoblink.sk webhely felhasználója minden olyan természetes személy, aki meglátogatja és használja az autoblink.sk weboldalt (a továbbiakban: a felhasználó).

2 Weboldal

2.1 Az Autoblink.sk egy nyilvános internetes média, amely mindenki számára hozzáférhető internet-hozzáféréssel.

2.2 A webhelyhez való hozzáférés és a weboldal használatának feltételei a webhely használatának feltételei, valamint a webhely megadásával és használatával a webhely kifejezetten egyetért az alábbi feltételekkel és azok betartásával. A látogató, aki nem ért egyet a feltételekkel, nem használhatja az egyes elemeket és maradhat az autoblink.sk weboldalon

2.3 Annak érdekében, hogy az Autoblink.sk felhasználót használhassa, először meg kell egyeznie ezeknek az általános feltételeknek. Nem használhatja ezt a szolgáltatást, ha nem ért egyet a jelen Feltételekkel.

2.4 A webhely regisztrációja és szolgáltatásai a 13 év feletti felhasználók rendelkezésére állnak. A 13 év alatti felhasználók nem használhatják a weboldal szolgáltatásait a törvényes gondviselő hozzájárulása nélkül.

3 Felhasználói adatvédelem

3.1 Adatvédelmi irányelveinket és adatvédelmi adatainkat az autoblink.sk adatvédelmi irányelveink határozzák meg

3.2 Az autoblink.sk regisztráció önkéntes.

3.3 Az autoblink.sk weboldalon való regisztrációval a Felhasználó hozzájárul a feltételekhez, és ezzel egyidejűleg megadja az Üzemeltető kifejezett beleegyezését az 1. sz. 122/2013 Coll. a személyes adatok védelméről, valamint a módosított egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről (a továbbiakban: a személyes adatok védelméről szóló törvény), feldolgozta személyes adatait név, vezetéknév, e-mail cím és a személyes adatok adatbázisban való tárolása céljából. az üzemeltető tevékenységével kapcsolatos szolgáltatások, értesítések és marketing célok biztosítása. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás a felek szerződéses kapcsolatának időtartama alatt történik. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokra használja fel. A Felhasználó kijelenti, hogy időben és megfelelően tájékoztatja személyes adatainak feldolgozásáról és visszakereséséről.

3.4 A webhelyen való regisztráció mellett a felhasználónak lehetősége van e-mail címét a hírlevél (hírcsatorna) küldésére. Az e-mail cím megadásával a Felhasználó beleegyezik, hogy elküldi a hírlevél e-mail címére, és e-mail címét az adatbázis tartalmazza. Az Üzemeltető kijelenti, hogy nem fogja használni ezt az e-mail címet olyan célokra, amelyeket a Felhasználó maga nem hagyott jóvá, vagyis hírlevél küldése e-mail címére, hírekről és utasításokról az autoblink.sk-ra.

3.5 A felhasználó kijelenti, hogy ismeri a A törvény 15. \ T 122/2013 és összhangban 15. §. 1 (a) e) a törvény rendelkezései alapján utasítottak jogairól és védelméről. Törvény 28–30. 122/2013 a következő mértékben:

§ 28 Az érintett jogai

(1) Az érintett személynek az írásbeli kérelem alapján joga van arra, hogy az üzemeltetőtől a) megerősítse, hogy a személyes adatokat feldolgozzák-e, b) általános érthető formában, a 15. cikk (1) bekezdése szerinti mértékben az információs rendszerben lévő személyes adatok feldolgozásáról. 1 (a) a) – e) második-hatodik pont; az (5) bekezdés szerinti határozat meghozatalakor az érintett személy jogosult megismerni a műveletek feldolgozásával és értékelésével, c) érthető formában, pontos információkkal arról, hogy milyen forrásból szerezte meg személyes adatait feldolgozásra, d) a személyes adatok listája általánosan érthető formában e) helytelen, hiányos vagy elavult személyes adatainak feldolgozása vagy megsemmisítése, f) a személyes adatainak megsemmisítése, amelynek feldolgozási célja megszűnt; ha a személyes adatokat tartalmazó hivatalos dokumentumok feldolgozását kérik, kérhetik azok visszajuttatását, g) a feldolgozás tárgyát képező személyes adataik felszámolása, ha a jogot megsértették, h) a személyes adatoknak a beleegyezés visszavonása miatt történő leállítását a lejárati idő előtt. ha az adatkezelő a személyes adatokat az érintett beleegyezése alapján dolgozza fel.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó adatok \ t Az (e) és (f) pontokat csak akkor lehet korlátozni, ha egy ilyen korlátozás egy különleges törvényből ered, vagy annak alkalmazása sérti az érintett védelmét vagy sérti mások jogait és szabadságait.

(3) Írásbeli kérelem alapján az érintett személynek joga van kifogást emelni: a) személyes adatainak feldolgozásáról, amelyet úgy ítéli meg, hogy közvetlen marketing céljára feldolgozik, beleegyezése nélkül, és felszámolást kér; 3 (a) d) a postai kommunikáció közvetlen értékesítése céljából, vagy c) a 10. § (1) bekezdésében említett személyes adatok nyújtása; 3 (a) d) közvetlen marketing célokra.

(4) Az érintett személy írásbeli kérelem alapján vagy személyesen, ha az ügyet nem lehet elhalasztani, a 10. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben jogában áll bármikor ellenzi a személyes adatok feldolgozását az üzemeltetővel. 3 (a) (a), (e), (f) vagy (g) indokolt okokból vagy a jogainak és érdekeinek jogellenes beavatkozásának igazolásával, amelyek a személyes adatok ilyen feldolgozása által kárt okoznak; ha ez nem zárható ki jogszerű okokból, és bebizonyosodik, hogy az érintett kifogása indokolt, az üzemeltető köteles a személyes adatokat, amint azt a körülmények megengedik, azonnal letiltani és megsemmisíteni.

(5) Továbbá az érintett személy írásbeli kérésére vagy személyesen, ha az ügyet nem halasztják, jogában áll bármikor kifogást emelni az üzemeltetőtől, és nem felel meg az üzemeltető joghatással vagy jelentős hatással járó határozatának, ha a döntést kizárólag automatizált feldolgozási műveletek alapján hozzák meg. személyes adatok. Az érintett jogosult arra, hogy az üzemeltetőt a kibocsátott határozatnak az automatizált feldolgozási módtól eltérő módszerrel történő felülvizsgálatára kérje fel, az üzemeltető köteles az érintett személy kérését betartani, hogy az a személy, aki döntő szerepet játszik a határozat felülvizsgálatában; a vizsgálat módját és a megállapítás eredményét az üzemeltető értesíti az érintett személynek a 29. cikk (3) bekezdése szerinti határidőn belül. (3) Az érintettnek ezt a jogát nem lehet csak akkor biztosítani, ha azt egy külön jogszabály írja elő, amely előírja az érintett jogos érdekeinek védelmét, vagy a szerződéskötést megelőző kapcsolat vagy a szerződéses kapcsolat fennállása során az üzemeltető határozatot hozott az érintett kérésére. vagy ha az üzemeltető a szerződés alapján más megfelelő intézkedéseket hozott az érintett jogos érdekeinek biztosítása érdekében.

(6) Ha az érintett személy írásban gyakorolja a jogát, és kérelme tartalma azt jelzi, hogy jogait gyakorolja, a kérelmet az e törvény szerint benyújtottnak kell tekinteni; az elektronikus levélben vagy faxon benyújtott kérelmet az érintett személy írásban, legkésőbb a küldés napjától számított három napon belül kézbesíti; az érintett személy aláírása; c) az üzemeltető köteles a jegyzőkönyv másolatát átadni az érintett személynek, c) az a) vagy b) pont szerinti közvetítőnél köteles a kérelmet vagy a jegyzőkönyvet indokolatlan késedelem nélkül átadni az üzemeltetőnek.

(7) Az érintett személy a személyes adatainak helytelen feldolgozásának gyanúja esetén kérelmet nyújthat be a Hivatalhoz a személyes adatok védelmi eljárásának megindítására. (8) Ha az érintett személy nem rendelkezik teljes jogképességgel, jogait a törvényes képviselő gyakorolhatja (9) Ha az érintett személy nem él, a közeli személy gyakorolhatja az e törvény szerinti jogait.

§ 29 Az érintett személy tájékoztatása \ t 1 (a) a) – c), e) – h) és par. Az üzemeltető 3–5. (2) Az érintett személynek a 28. cikk (1) bekezdése szerinti kérelme a következő: 1 (a) d) Az üzemeltető köteles az érintett személyt ingyenesen megadni, kivéve, ha a másolatok készítésével kapcsolatos célzottan felhasznált anyagköltségek összege meghaladja az összeget. (3) Az üzemeltető köteles az érintett személynek az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően írásban válaszolni a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül.

§ 30 Az érintett jogainak korlátozásáról szóló értesítés Az érintett jogainak korlátozása a 28. § (1) bekezdése alapján. (2) Az üzemeltető írásban értesíti az érintett személyt és az érintett hatóságot indokolatlan késedelem nélkül.

4 Felhasználói tartalom

4.1 A felhasználó különböző formában nyújthat be tartalmat. Az Üzemeltető nem garantálja a Tartalom titkosságát, függetlenül attól, hogy a Tartalom megjelent-e vagy sem.

4.2 A felhasználó ezennel elismeri, hogy teljes mértékben felelős a saját tartalmáért és a tartalom közzétételének következményeiért. A Felhasználóknak küldött tartalom nem jelenti az Üzemeltető hozzájárulását vagy az Autoblink.sk véleményét vagy véleményét. Így az Üzemeltető nem ért egyet a Felhasználó által küldött Tartalom tartalmával, véleményével vagy állításával, és kifejezetten elutasítja a Tartalommal kapcsolatos felelősséget.

4.3 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tartalomnak meg kell felelnie a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező erejű jogszabályainak, és nem adhat hozzá fényképeket és videókat, amelyek ellentétesek a jó erkölcsekkel a vetélkedők, cikkek, megjegyzések vagy egyéb hozzájárulások ellen. A felhasználó nem adhat semmilyen erotikus tartalmat semmilyen formában.

4.4 Az üzemeltető nem ellenőrzi a Felhasználók által közzétett webhelyen közzétett tartalmat.

5 Szerzői jog vagy egyéb jogsértések

5.1 Ha bármilyen hiba, amely akár egy harmadik félen is megjelenik a webhelyen, megjeleníti az Ön vagy bármely jogát sértő anyagot vagy anyagot, kérjük, azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot az info@autoblink.com címen, és mi azonnal regisztráljuk a regisztrált felhasználóinkat, de bármilyen önként, saját felelősségükön és saját nevükön keresztül tartalmat adnak hozzá, az Üzemeltető koordinációja és közvetlen ismerete nélkül.

6.2 Az üzemeltető nem ellenőrzi a webhely tartalmát. Ha a tartalom olyan webhelyen található, amely megsérti valaki jogait vagy törvényeit, a tartalmat az üzemeltető értesítésével eltávolítják.

7 Linkek

7.1 A weboldal linkeket tartalmaz harmadik fél / harmadik fél webhelyeihez, vagy harmadik fél webhelyeinek beágyazott részét (beágyazott részek, például a youtube videók) szabadon hozzáférhető bármely internet-felhasználó számára.

7.2 Sem az üzemeltető, sem az autoride.sk webhely nem vállal felelősséget a webhelyhez kapcsolódó webhelyek és portálok tartalmáért ezen a webhelyen található linkek (vagy linkek), más webhelyek vagy ezen az oldalon kívüli portálok közötti kapcsolat révén. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a külsőleg linkelt weboldalak nem elérhetőségéért, minőségéért vagy tartalmáért, és nem vállal felelősséget a jogszabályokat sértő külső weboldalak tartalmáért, vagy egyéb módon a Felhasználót károsító okokért. Az Üzemeltető ilyen linkjeinek elhelyezése ezen az oldalon csak a Felhasználó jobb irányítását szolgálja.

8 Felhasználói jogok és kötelezettségek

8.1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az autoblink.sk webhely és annak aldomainjei vagy aloldalai nem viselkedhetnek a Szlovák Köztársaság általánosan kötelező erejű jogszabályaival és általános erkölcsével, azaz nem:

Az erőszak előmozdítása, nyíltan vagy titokban, hogy gyűlöljön a nem, faj, szín, nyelv, hit és vallás, politikai vagy más gondolkodás, nemzeti vagy társadalmi eredet, nemzetiség vagy etnikai csoport alapján

Erotikus tartalommal rendelkező hozzászólások

A gyermekpornográfia támogatása

A politikai párt vagy képviselőinek támogatása

Gyógyszerek, alkoholos italok vagy cigaretta népszerűsítése

Használjon harmadik féltől származó hirdetési portált közvetlenül vagy rejtett formában

Hamis, nem ellenőrzött, félrevezető vagy félrevezető jelentések jelentése a harmadik félről

8.2 A felhasználónak jogában áll bármikor törölni fiókját az autoblink.sk-en, amíg a rendszerben regisztrált, joga van lemondani a hírlevelet, ha e-mail címét megadta, és beleegyezett a hírek befogadására és joga van elfelejteni. fiókja (ha létrejön) blokkolja a cookie-kat az internetlink böngészőjében.

9 Az üzemeltető jogai és kötelezettségei

9.1 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a hozzászólások tartalmáért, a megbeszélésekért és azok tartalmáért, és nem felelős a Felhasználók szellemi tulajdonjogainak vagy egyéb jogainak megsértéséért.

9.2 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyet a Felhasználó a Weboldal használatával vagy a Weboldalon történő Szolgáltatások használatával kapcsolatban okozhat. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználó Számla helytelen használatából eredő károkért, a felhasználói azonosító és regisztrációs adatok helytelen használatával vagy elvesztésével. A tulajdonos nem vállal felelősséget a Weboldalon megadott információk helytelen értelmezése vagy használata által a Felhasználónak okozott károkért.

9.3 Az Üzemeltetőnek joga van bármikor visszavonni a Felhasználó regisztrációját, indoklás nélkül.

10 Versenyek

10.1 A 13 évesnél idősebb személy csak a törvényes gyám vagy a 18 évnél idősebb személy hozzájárulásával vehet részt az autoblink.sk versenyen.

10.2 Az a személy, aki részt vesz a www.autoblink.sk versenyeken, hozzájárul a további személyes adatok feldolgozásához. Ezek az adatok magukban foglalják a nevet és a vezetéknevet, a címet, a telefonszámot és a pénznyeremények esetében a bankszámlaszámot, ha szükséges. Elfogadja továbbá, hogy e-mail címét meg lehet osztani a verseny szervezőjével vagy a versenytárs termékeit biztosító társasággal.

11 Szabályok módosítása

11.1 Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a weboldal használati feltételeit. Ha a Felhasználó továbbra is használja a szerverek szolgáltatásait, miután ezeket a változtatásokat az Üzemeltető végezte el, egyetért a feltételek változásaival fenntartás nélkül. Az Üzemeltetőnek jogában áll bármikor megváltoztatni a Weboldal tartalmát vagy szolgáltatásait. Az üzemeltető nem felelős a weboldal folyamatos elérhetőségéért. Nincs jogosultsága a webhely használatára. A feltételeket a szlovák jog szabályozza, és azokat a szlovák joggal összhangban kell értelmezni.

A szabályok érvényesek 04.03.2019